Kuvituksia

Volvo (Nitro), 2012

Kuvituksia Volvon Omamekaanikoille tarkoitettuun oppaseen.